Dân sự

Thủ tục làm di chúc tại Biên Hòa Đồng Nai

Bạn đang cần Thủ tục làm di chúc tại Biên Hòa, Đồng Nai hợp pháp cho những người thân yêu của mình.

Di chúc là việc thể hiện ý nguyện của người còn sống về việc định đoạt tài sản của mình sau khi đã qua đời,

Công ty Luật Biên Hòa sẽ giúp các bạn về pháp lý sung quanh việc lập di chúc và các quy định của pháp luật về việc lập di chúc:

 

Thủ tục làm di chúc tại Biên Hòa Đồng Nai
Thủ tục làm di chúc tại Biên Hòa Đồng Nai

Đều kiện Thủ tục làm di chúc tại Biên Hòa, Đồng Nai 

 

 • Người đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
 • Minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị đe dọa, lừa dối, cưỡng ép.
 • Các trường hợp ngoại lệ:
 • Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.
 • Thủ tục để được hưởng thừa kế đất đai hợp pháp khi không có di chúc?

Điều kiện về người nhận di sản là gì:

 

 •  Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng..
 • Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;
 •  Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản;
 • Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản
 • Tuy nhiên, nếu người lập di chúc đã biết về hành vi của những người thuộc các trường hợp trên mà vẫn giữ nguyên ý định để lại di sản cho người đó thì người đó vẫn được quyền nhận thừa kế.

Thủ tục lập di chúc tại Biên Hòa Đồng Nai như sau:

 

 1.  Người lập di chúc tuyên bố nội dung của di chúc trước công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã.
 2. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã ghi chép lại nội dung mà người lập di chúc đã tuyên bố.
 3. Người lập di chúc ký tên, điểm chỉ vào bản di chúc sau khi nghe, đọc lại và xác nhận
 4.  Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã ký vào bản di chúc.
 5. Các giấy tờ cần chuẩn bị khi thực hiện thủ tục lập di chúc gồm có:
 6. Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu của người lập di chúc;
 7. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 8.  Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản đối với các tài sản khác
 9. Giấy tờ chứng minh tài sản chung/ riêng ( nếu có);

Thủ tục làm di chúc tại Biên Hòa, Đồng Nai có phải công chứng?

 • Thủ tục làm di chúc tại Biên Hòa  bằng văn bản:
Gồm di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, có người làm chứng, có công chứng, có chứng thực;
 • Thủ tục làm di chúc tại Biên Hòa chúc miệng:
Ý chí cuối cùng của người để lại di chúc phải được thể hiện trước mặt ít nhất 02 người làm chứng, .
Như vậy, không phải tất cả di chúc đều phải được công chứng, chứng thực mà chỉ một số trường hợp bắt buộc phải thực hiện gồm:
– Di chúc của người bị hạn chế về thể chất;
– Di chúc của người không biết chữ;
– Di chúc miệng;
– Di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài.

 Nội dung của di chúc gồm những gì.

 

 •  Ngày tháng năm lập di chúc;
 • Thông tin cá nhân (họ tên, nơi cư trú,…) của cá nhân lập di chúc và cá nhân/tổ chức được hưởng di sản;
 • Di sản để lại và nơi có di sản;
 •  Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

Thời hạn của di chúc là bao lâu?

 

 • Đối với di chúc bằng miệng:

Sau 3 tháng kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên hết hiệu lực.

 • Đối với di chúc bằng văn bản:

Di chúc bằng văn bản có hiệu lực cho tới khi có di chúc mới hợp pháp thay thế nó.

.

Khi nào Hiệu lực của di chúc bắt đầu?.

 • Di chúc có hiệu lực pháp luật từ thời điểm mở thừa kế;
 • Di chúc không có hiệu lực pháp luật, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế;
 • Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực pháp luật.

Thủ tục khai nhận di sản theo di chúc gồm những gì

 1.  Tờ tường trình về quan hệ nhân thân theo mẫu;
 2. Bản di chúc;
 3. Giấy tờ chứng minh QSD đất, QSH tài sản của người để lại di sản nếu pháp luật có yêu cầu,
 4. Giấy chứng tử của người để lại di sản;
 5. Giấy tờ tùy thân của người khai nhận thừa kế, giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân
Trụ sở Công ty: Số 03, đường Nguyễn Du, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Các tin liên quan